Hastane Işletme oyna

hastane işletmeoyun içerisinde acil servisteki doktor rolünde oynayacaksınız ve hastaneye gelen hastalara hızlı bir şekilde müdahale ederek onları iyileştirip evlerine gönderin